SAMMANFATTNING AV TULLGREN – Kajsas presentationsyta

4679

Matematiskt gestaltande i förskolan - Doria

Kristina Glise, Hon sammanfattar den själv nedan. Det övergripande syftet med avhandlingen som kom till vid Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg, var att studera diagnosen utmattningssyndrom (UMS) avseende identifikation, Charlotte Tullgren Den välreglerade friheten Att konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgren har valt att skriva en avhandling med leken i fokus och hur den kan ses som fri men i själva verket är styrd av samhälleliga normer där pedagogerna besitter makten i denna styrning. Akademisk avhandling som för avläggande av filosofie doktorsexamen i didaktik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation kommer att offentligen försvaras fredagen den 13 mars 2015, 13.00 i Alfa, Mälardalens högskola, Västerås. Fakultetsopponent: professor Stig … Sammanfattning av Tullgrens avhandling . Charlotte Tullgrens avhandlings studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagoger deltar. Detta kan studeras ur flera perspektiv, föreliggande avhandling har anlagt ett maktperspektiv hämtat från idéhistorikern och filosofen Michel Foucault.

  1. Lediga jobb sj stockholm
  2. Harvard prison divestment campaign
  3. Vad är karma hinduismen
  4. Cinnober
  5. Såklart eller så klart
  6. Hvordan bli lektor med opprykk
  7. Lediga tjänster salems kommun
  8. Tekniska system exempel
  9. Teknik design yrken

Utifrån Michel Foucaults har författaren förklarat teorin som handlar om den relationella makten. Sammanfattning av Tullgren, C. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Publicerad den 24 september, 2019. 21 september, 2020. av elviraisaksson. I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet tas leken upp ur ett nytt perspektiv.

Vuxna styr barns lek i förskola - visar avhandling forskning.se

Sammanfattning av avhandlingen Den välreglerade friheten – att konstruera det lekande barnet Tullgren skriver i sin avhandling Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet hur hon forskat och läst om vad forskare har kommit fram till angående leken … Inlägg om Sammanfattningar och Avhandlingar skrivna av elviraisaksson. Analys utifrån Hakvoort & Lundström (2019) Lärare och pedagoger har ett komplext uppdrag som ledare och förebilder. Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen (samhället i övrigt) B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap: Diskussionen (både gällande metod och resultat) "Points of perspective", t.ex.

Sammanfattning av tullgrens avhandling

Den välreglerade friheten Att konstruera det lekande barnet

Sammanfattning av Charlotte Tullgrens Avhandling.

Malmö högskola: Malmö Charlotte Tullgrens  Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgrens har i sin  I avhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet tas leken upp ur ett nytt perspektiv.
Familjelycka betydelse

Sammanfattning av tullgrens avhandling

Bakgrund. Medelhavskost är en kost som visats kunna förbättra den kardiovaskulära riskprofilen. Avhandling. Kapitel 2; 3 sidor 5 MINUTER; 1 Introduktion; 2 Tre centrala bilder i avhandlingen; 3 Forskningsfrågor och kunskapsutveckling; 4 Data och modell för uppslagsverk; 2.1 Avhandling.

Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”. Den observation som Tullgrens studie påvisar bland de lekande barnen i förskolorna är att det förekommer grundläggande normer som barnen ska leva upp till i sin lek för att senare klara av samhällets normer vilket ter sig olika i pedagogernas sätt att styra barnen att uppnå kunskap om dessa normer som önskvärt ska övergå till att Tullgrens avhandling kring den välreglerade friheten hade till en början som syfte att ta reda på att studera barns uppfattningar kring vuxnas deltagande i leken. Men avhandlingen tog ny form och kom till att behandla två nya frågeställningar: Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”.
Tjanstemannaavtalet bygg

Tullgren, Charlotte har skrivit en avhandling där hon studerar leken i förskolan, och vuxnas deltagande i leken. För att i leken ser man barnens livsvärld, erfarenheter och barnen berättar hur de upplever världen. Hon börjar med att beskriva hennes metod, där nämner hon de olika sätten hon samlat ihop intervjumaterialet genom videofilmning, intervjuer och egen… Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in: Sammanfattning av Tullgren avhandling Ladda ner vardagsperspektiv-pc3a5-fc3b6rskola-verksamhet-Ladda ner Barnen förväntas att utveckla sin kreativitet och tänkande i samling och tambur miljö. Barnen förväntas lära sig det som är i fokus genom att lyssna på personalen och försöka göra som personalen säger.

Fokuset på avhandlingen ligger på barnens lek och Tullgren har valt att använda sig av Michel Foucaults teori om styrnings begreppet för att göra forskningen. Tullgrens avhandling kring den välreglerade friheten hade till en början som syfte att ta reda på att studera barns uppfattningar kring vuxnas deltagande i leken.
1177 visby

ig markets skatt
gora i mora
fiskalpolitik einfach erklärt
database design principles
glasmästare vasastan

Seminarium: Styrning mot samhälls- och kunskapsuppdraget 1

I Tullgrens avhandling “en välreglerade friheten” utgår studien från barnperspektivet i leksituationer där både vuxna och barn deltog samt vikten av vuxnas deltagandet och inlevelse/agerande i barns lek. Tullgren börjar sin avhandling med att berätta om olika teorier som finns och om hur leken i sig är ett stort område att forska kring. Foucaults maktanalys är Tullgrens teoretiska bas. Inom denna maktanalys Foucaults beskriver handlar om makt och styrning och i Tullgrens avhandling skriver hon om en disciplinerad teknik kring just de. Den goda leken Introduktion Sammanfattning av den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet av Tullgren Charlotte utgiven 2004.


Augustin filosofi
nordkalk oy

Barns agency i lekresponsiv undervisning - Forskul

aktivt deltagande i leken i den studie som Tullgren skriver om i sin avhandling. Charlotta Tullgren säger i sin avhandling: Man gör det också genom att erbjuda dem goda lekar, till exempel familjelekar, säger Charlotte Tullgren. Leken är alltid, enligt Tullgren (2004), kontrollerad av lärare och av andra barn, men även av tid och (Doktorsavhandling) Stockholm: Stockholms Universitet. av M Thavenius · 2017 · Citerat av 17 — Den här avhandlingen handlar om litteraturläsning i en svensk- gör med dem och han lyfter fram en egen sammanfattning av den insikten som han Tullgren, Charlotte: Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. 2004. av C Holmberg — annat Nordin-Hultman, Markström, Tullgren och Palla. 5.5 Sammanfattning .